Izvještaj o novčanom toku prema neizravnoj metodi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Izvještaj o novčanom toku prema neizravnoj metodi
Stranica:
73.
Autor/i:
Autor: Dubravka KOPUN, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:
Izvješće o novčanom toku je jedno od osnovnih financijskih izvješća, te kada se koristi s ostalim financijskim izvješćima, pruža informacije koje korisnicima omogućuju ocjenjivanje promjene neto-imovine subjekta, njegove financijske strukture (uključujući likvidnost i solventnost). Informacije o novčanom toku pomažu i eksternim i internim korisnicima financijskih izvješća pri ocjenjivanju mogućnosti poduzeća da stvara novac. U časopisu RRiF, br. 1/07., str. 136. objašnjen je način sastavljanja tog izvješća prema izravnoj (direktnoj) metodi. MRS 7 preporučuje primjenu izravne (direktne) metode, a i u hrvatskoj praksi je poglavito radi jednostavnosti izrade zastupljenija. Budući da je primjena te metode u praksi raširenija, ovaj članak će obuhvatiti način izrade izvještaja o novčanom toku upravo primjenom neizravne (indirektne) metode.
  1. Uvod
  2. Struktura izvještaja o novčanom toku
  3. Primjer izrade izvještaja o novčanom toku primjenom neizravne metode
Hashtags:
#Računovodstvo