Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2006.
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Financijska izvješća neprofitnih organizacija za 2006. predaju se Državnom uredu za reviziju do 1. ožujka 2007. Statistička se izvješća, dostavljaju se FINI do kraja veljače 2007. U ovom članku dajemo kratki sažetak informacija bitnih za sastavljanje financijskih izvješća.
 1. Uvod
 2. Obveznici
 3. Dvovrsnost neprofitnog knjigovodstva
 4. Dvostavno (dvostrano) knjigovodstvo
 5. Financijski izvještaji
 6. Račun prihoda i rashoda
 7. Sastavljanje bilance
 8. Bilješke
 9. Primjena nekih poreznih zakona
 10. Darovanja i sponzorstva
 11. Zakoni, provedbeni i drugi propisi
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo