Statistički izvještaj neprofitnih organizacija za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Statistički izvještaj neprofitnih organizacija za 2006.
Stranica:
92.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Obvezu sastavljanja statističkih izvještaja neprofitnih organizacija određuje četverogodišnji Program statističkih aktivnosti od 2004. do 2007., te Godišnji provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. Temeljem tih dokumenata, za prikupljanje i obra dugogodišnjih statističkih izvještaja neprofitnih organizacija, nadležna je Financijska agencija.
  1. Uvod
  2. Obveznici izvještavanja
  3. Obrazac izvještaja
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo