Stjecanje nekretnine preuzimanjem kredita

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Stjecanje nekretnine preuzimanjem kredita
Stranica:
93.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Primjer: Korisnik kredita nije mogao pravodobno otplaćivati svoje kreditne obveze. Kao osiguranje otplate kredita dao je hipoteku na zemljište. Proračun se zainteresirao za to zemljište te je s korisnikom kredita sklopio ugovor o preuzimanju kredita. Tim ugovorom proračun preuzima i zemljište. Vrijednost zemljišta i dug po kreditu iznosi 3.000,00 kn. Kredit je dugoročan. Kamata je obračunana u svoti od 100,00 kn. Dio te kamate se odnosi na tekuću proračunsku godinu (30,00 kn), a dio na sljedeću proračunsku godinu (70,00 kn).
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo