Ocjenjivanje rada predstavništva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Ocjenjivanje rada predstavništva
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Klaudio UJČIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U ovom članku autor ukazuje na mogućnost uporabe statističke metode izračuna koeficijenata determinacije i korelacije u analizi uloženog rada i troškova s jedne strane i ostvarenih prihoda na osnovi prodaje s druge strane u slučaju izravne prodaje koju obavlja predstavništvo ( ili filijala ) na određenom području. Prednost te metode ocjenjivanja i analize rada predstavništva je što omogućuje usporedbu sa drugim predstavništvima jer promatra isključivo vezu među pojavama izraženu apstraktnim pokazateljem koeficijenta determinacije. Dakle, sva možebitna opravdanja i ostali razlozi koje prodajni timovi na terenu mogu navoditi kao razloge svog rada (uspjeha ili neuspjeha) jednostavno se mogu verificirati. Metoda je svrhovita samo ako se provodi kontinuirano i tijekom dužeg razdoblja.
  1. Izravna ili direktna prodaja
  2. Analiza rezultata i troškova predstavništva
  3. Zaključna razmatranja
Hashtags:
#PoslovneFinancije