Financiranje Hrvatske gospodarske komore u godini 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Financiranje Hrvatske gospodarske komore u godini 2006.
Stranica:
103.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U članku se razmatra obveza za plaćanje članarine i doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u godini 2007. Hrvatska gospodarska komora je i za ovu godinu razvrstala obveznike u tri skupine (kategorije), ovisno o veličini aktive i prihoda, odnosno broja zaposlenika. Kao što je već uobičajeno za Hrvatsku gospodarsku komoru, ne podnosi se godišnje izvješće o obračunatoj obvezi.U članku se opisuje postupak obračuna članarine i doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori.
  1. Članstvo i obveze
  2. Članarina
  3. Doprinos
  4. Plaćanje
  5. Obračun i knjiženje članarine i doprinosa
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #KomorskeČlanarine