Prijava poreza na dohodak građana za 2006. – Obrazac DOH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Prijava poreza na dohodak građana za 2006. – Obrazac DOH
Stranica:
106.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Prošla je još jedna godina, kalendarska i poslovna, odnosno još jedno porezno razdoblje i upravo smo na početku još jedne godine u kojoj treba rezimirati rezultate poslovanja prošle godine i sastaviti obračune da bismo vidjeli što smo još dužni državi ili ona nama i što nam je zapravo ostalo. Vrijeme je sastavljanja prijave poreza na dohodak za 2006. godinu, koju treba predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 28. veljače 2007. Za neke ostvarene primitke nismo obvezni sastaviti i predati poreznu prijavu jer se plaćeni predujam poreza na dohodak tijekom godine smatra konačno plaćenim, ali ćemo biti motivirani poreznim olakšicama da ipak sastavimo poreznu prijavu. Pritom treba biti oprezan jer bismo mogli po konačnom obračunu biti još i dužni platiti porez umjesto vratiti ga, pa je u nekim slučajevima bolje odreći se poreznih olakšica. Svaki porezni obveznik je posebna priča i svoju situaciju treba dobro sagledati i odlučiti o tome predati ili ne predati poreznu prijavu. No, za neke primitke i u nekim slučajevima građani su obvezni sastaviti poreznu prijavu, a tada nema „spasa". Sve primitke, pa i one za koje se predujam poreza na dohodak tijekom godine smatra konačno plaćenim treba prijaviti. O svemu tome možete saznati ako pažljivo pročitate ovaj članak.
  1. Tko je obvezan podnijeti poreznu prijavu, a tko nije?
  2. Razlozi zbog kojih poreznu prijavu mogu podnijeti osobe koje su ostvarile primitke za koje nisu obvezne podnijeti poreznu prijavu
  3. Što treba znati o oporezivanju dohotka da bi se mogla ispravno sastaviti porezna prijava
  4. Kako ocjeniti isplati li se predati poreznu prijavu ili ne ako za to ne postoji obveza
  5. Za koji se ostvareni dohodak ne može predati porezna prijava
  6. Kome se predaje porezna prijava
  7. Porezna prijava - Obrazac DOH
  8. Primjer ispunjavanja porezne prijave za 2006.
  9. Obveza podnošenja porezne prijave za osobe koje nisu obvezne podnijeti poreznu prijavu i ne žele je podnijeti a tijekom godine su se koristile poreznom olakšicom
Hashtags:
#Dohodak, #Porezi