Usklađenje poreznih evidencija s iskazanim podatcima u godišnjoj poreznoj prijavi obrtnika za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Usklađenje poreznih evidencija s iskazanim podatcima u godišnjoj poreznoj prijavi obrtnika za 2006.
Stranica:
145.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Podnošenje godišnje porezne prijave na propisanim obrascima DOH i DOH-Z te utvrđivanje godišnje porezne obveze propisano je za sve fizičke osobe koje se bave samostalnom djelatnošću obrta, kao i drugom djelatnošću koja se oporezuje kao obrtnička, a koje iskazuju dohodak na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija vodeći jednostavno knjigovodstvo i primjenjujući pri tome načelo blagajne. Kako bi nakon zaprimanja godišnje porezne prijave obrtnika nadležna ispostava Porezne uprave mogla prijavu obraditi odnosno verificirati te poreznom obvezniku izdati porezno rješenje o oporezivom dohotku ili gubitku za 2006., potrebno je prije predaje provesti postupak usklađenja stanja poreznih evidencija s podatcima poreznih obveznika. Kada se i na koji način provodi postupak usklađenja u Poreznoj upravi i što isti obuhvaća pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Postupak zaprimanja obrazaca poreznih prijava
  3. Prijave podnesene izvan zakonom propisanog roka
  4. Usklađenje stanja analitičkih poreznih evidencija s podatcima poreznih obveznika
  5. Usporedba poslovnih primitaka obrtnika s ostvarenim prometom preko žiro-računa
  6. Verifikacija poreznih prijava
  7. Zaključak
Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost