Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2007.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2007.
Stranica:
150.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2007. u odnosu na 2006. nije promijenjena te će obrtnici i ostali obveznici plaćati doprinos u ovoj godini na temelju dviju osnova, u paušalnoj svoti te u postotku od dohotka, odnosno dobitka. Napominjemo da je s danom 4. travnja 2006. ukinuta odredba o oslobođenju od plaćanja doprinosa novoosnovanim obrtima, na temelju Izmjene i dopune Odluke o obveznicima, osnovici, visini dr. Međutim, novi obrti koji su osnovani do navedenog datuma a koji su podnijeli pisani zahtjev za oslobođenje u područnu obrtničku komoru mogu se koristiti olakšicom još godinu dana od dana upisa u obrtni registar. Opširnije o svemu pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvodne napomene - obveznici plaćanja
  2. Plaćanje doprinosa u paušalnoj svoti
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #KomorskeČlanarine