Primjena novog pravilnika o paušalnom oporezivanju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Primjena novog pravilnika o paušalnom oporezivanju
Stranica:
153.
Autor/i:
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.
Sažetak:
S obzirom na primjenu novoga Zakona o porezu na dohodak, pri oporezivanju dohotka fizičkih osoba te u cilju što jednostavnijeg i učinkovitijeg sustava oporezivanja dohotka u paušalnom svoti, ministar financija je na temelju čl. 44. st. 4. Zakona donio novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 143/03. - dalje: Pravilnik). O tome pišemo u nastavku ovog članka.
 1. Uvod
 2. Samostalne djelatnosti koje se mogu paušalno oporezivati
 3. Porezni obveznik
 4. Utvrđivanje godišnjeg paušalnog dohotka
 5. Utvrđivanje paušalnog poreza na dohodak
 6. Smanjenje paušalnog poreza na dohodak
 7. Plaćanje paušalnog poreza
 8. Poslovne knjige i evidencije
 9. Prijava u registar poreznih obveznika
 10. Prijelazne i završne odredbe
 11. Zaključne napomene
Hashtags:
#Obrtnici, #Paušalci, #SamostalnaDjelatnost