Ovlasti nadzornog odbora u utvrđivanju financijskih izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Ovlasti nadzornog odbora u utvrđivanju financijskih izvješća
Stranica:
176.
Autor/i:
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Sažetak:
Ovlasti nadzornog odbora dioničkog društva proizlaze iz činjenice što taj organ stoji između glavne skupštine i uprave. On je, zapravo, predstavnik dioničara koji djeluje između tih dvaju organa. Taj organ djeluje samostalno i nije vezan uputama glavne skupštine. Nema čak ni imperativnog mandata kada nekog člana imenuje dioničar koji na to ima pravo po statutu društva. No svakodobna mogućnost opoziva člana nadzornog odbora od glavne skupštine odnosno od dioničara koji ga je imenovao vodi k tome da on neće postupiti suprotno izraženoj volji onoga tko ga može opozvati. Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o bankama propisuju nadležnost i zadaće nadzornog odbora, a u ovom članku više pozornosti pridajemo ovlastima pri utvrđivanju financijskih izvješća i uporabi dobitka.
  1. Nadležnost nadzornog odbora
  2. Uloga nadzornog odbora u utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća
  3. Nadzorni odbor i uporaba dobitka
  4. Završne napomene
Hashtags:
#Pravo, #Računovodstvo