Pravo na doplatak za djecu prema novom zakonu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Pravo na doplatak za djecu prema novom zakonu
Stranica:
183.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Prema odredbama čl. 38. Zakona o radu puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno. Međutim, kada priroda i opseg posla, odnosno organizacija rada kod poslodavca ne zahtjeva rad u punom radnom vremenu, poslodavac s radnikom može sklopiti ugovor o radu na nepuno radno vrijeme, odnosno radno vrijeme koje traje kraće od 40 sati tjedno.Kako se obračunava dohodak od nesamostalnog rada radnika zaposlenih kod poslodavca na nepuno radno vrijeme pišemo u ovom članku.
  1. Uvodne pripomene
  2. Tko može biti korisnik doplatka za dijete
  3. Uvjeti za ostvarivanje prava
  4. Utvrđivanje dohodovnog cenzusa
  5. Dokazi za stjecanje prava za doplatak za djecu
  6. Zatečeni slučajevi i podnošenje zahtjeva s obzirom na nove odredbe zakona
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo