Radni odnosi kroz sudsku praksu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Radni odnosi kroz sudsku praksu
Stranica:
187.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Nejasne odredbe Zakona o radu (Nar. nov., br. 137/04. proč. tekst i 68/05. – dalje: ZR) izazivaju različita tumačenja, što dovodi do različite primjene iste odredbe u konkretnoj situaciji i do nepotrebnih sporova. Pritom je sudska praksa (pravna stajališta sudova) vrlo bitna u pronalaženju što ujednačenijih tumačenja pojedinih spornih zakonskih odredaba. Radi upoznavanja sa sudskom praksom onih koji u svakodnevnoj praksi primjenjuju odredbe ZR-a, u nastavku prikazujemo tri sudske odluke donesene u radnim sporovima, koje se odnose na program zbrinjavanja viška radnika i u vezi s time na poslovno uvjetovani otkaz, na posljedice propusta radnika da u zakonskom roku podnese zahtjev za ostvarenje povrijeđenoga prava, te konačno, na (ne)mogućnost izbora pojedinih radnika u radničko vijeće kod poslodavca.
  1. Program zbrinjavanja viška radnika zbog otkaza
  2. Isplata plaće
  3. Izbor radničkoga vijeća
Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo