Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu
Stranica:
189.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Prema odredbama čl. 38. Zakona o radu puno radno vrijeme iznosi 40 sati tjedno. Međutim, kada priroda i opseg posla, odnosno organizacija rada kod poslodavca ne zahtjeva rad u punom radnom vremenu, poslodavac s radnikom može sklopiti ugovor o radu na nepuno radno vrijeme, odnosno radno vrijeme koje traje kraće od 40 sati tjedno.Kako se obračunava dohodak od nesamostalnog rada radnika zaposlenih kod poslodavca na nepuno radno vrijeme pišemo u ovom članku.
  1. Pripomene
  2. Obračunavanje doprinosa za rad u nepunom radnom vremenu
  3. Obračun doprinosa radnika zaposlenog u nepunom radnom vremenu kod dvaju ili više poslodavaca
  4. Izvješća o plaćama radnika zaposlenih na nepuno radno vrijeme
Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja