Obveznici revizije financijskih izvješća za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Obveznici revizije financijskih izvješća za 2006.
Stranica:
1.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Novi Zakon o reviziji (Nar. nov., br. 177/05. – dalje: ZoRe) donio je mnogim poduzetnicima obvezu izbora revizora i obvezu revidiranja financijskih izvješća za 2006. godinu.

Svi koji nisu obuhvaćeni zakonskom obvezom na temelju kriterija visine prihoda i pravnog oblika dono-se odluku o tome hoće li ili neće podvrgnuti reviziji financijske izvještaje za ovu godinu, osim ako su prema svojim pravilima, aktima ili internim potrebama odredili da će to obavljati. Većina poduzetnika nije u svojim društvenim ugovorima predviđala reviziju poslovanja.

Uz iznošenje zakonske obveze, u članku se daje i popis poduzetnika prema podatcima FINA-e koji proizlaze iz temeljnih financijskih izvještaja za 2005., a koji će morati provesti izbor revizora do 30. rujna 2006. (ukupno 2.978 društava).

Hashtags: