Zakon o reviziji

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Zakon o reviziji
Stranica:
39.
Autor/i:
Sažetak:
  1. Temeljne odredbe
  2. Osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije
  3. Obavljanje usluga revizije
  4. Revizorski odbor
  5. Hrvatska revizorska komora
  6. Javni nadzor komore
  7. Nadzor i provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora
  8. Izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje usluga revizije
  9. Kaznene odredbe
  10. Prijelazne i završne odredbe
Hashtags: