RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Temeljni cilj posljednjih izmjena i dopuna Carinskog zakona je pojednostavnjenje i ubrzavanje provedbe carinskih postupaka, kako bi hrvatska carinska služba postigla stupanj učinkovitosti kakav imaju carinske službe država Europske unije. Izmjene i dopune posljedica su, u najvećem dijelu, preuzete obveze usklađivanja carinskih propisa Republike Hrvatske s carinskim sustavom Unije, a nakon analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti carinskog zakonodavstva s europskim u poglavlju 29. Carinska unija, te izrade Pregovaračkih stajališta.

  1. Uvod
  2. Najbitnije izmjene u zakonu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)