Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Stranica:
87.
Autor/i:
Sažetak:
  Godišnje carinske i porezne povlastice za hrvatske državljane zaposlene u inozemstvu
 • Jednokratnost dozvole za uvoz narkotika
 • Nadležnost za carinske procedure
 • Uporaba motornog vozila strane registracije u RH
 • Ocjena rada državnih institucija u publikaciji ... banke
 • Oslobođenje od plaćanja carinske pristojbe
 • Neusklađenost carinskog i poreznog sustava u segmentu olakšica (karakteristike)
 • Uvoz stroja za obradu drveta za osobne potrebe
 • Upit o statusu kamp prikolica u RH
 • Zakašnjenje ponovnoga izvoza robe privremeno uvezene po ATA karnetu
 • Uvoz novijih predmeta kod povratka iz inozemstva
Hashtags: