Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Stranica:
91.
Autor/i:
Sažetak:
    Postupanje s oduzetom kavom, alkoholom i alkoholnim pićem
  • Povlačenje motornoga benzina s olovom (Super 98) iz maloprodaje u skladište proizvođača te pravo povrata plaćenog posebnog poreza
  • Plaćanje naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta - Naknada u cijeni goriva
  • Popunjavanje red. br. 4., 5. i 6. na Obrascu I-KA-OM-M
Hashtags: