Porezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Porezno pravo
Stranica:
119.
Autor/i:
Sažetak:
    Skrivena isplata dobitka prilikom proslave direktora i posrednog člana društva u povodu njegova rođendana
Hashtags: