Godišnji financijski izvještaj (GFI - POD) za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2007
Članak:
Godišnji financijski izvještaj (GFI - POD) za 2006.
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Obveznici poreza na dobitak i ove godine trebaju dostaviti svoj godišnji financijski izvještaj za 2006. u Registar koji vodi FINA. Obveza za to proizlazi iz Zakona o registru godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 47/03.) i Pravilnika o Registru godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 49/03. i 41/04.). Rok za predaju je 31. ožujka 2007.Poduzetnici podnose godišnji financijski izvještaj na obrascu GFI-POD i u ovom članku dajemo detaljnije upute za njegovo popunjavanje.
  1. Uvod
  2. Tko je obvezan predati godišnji financijski izvještaj za 2006.
  3. Kako popuniti i predati godišnji financijski izvještaj
  4. Koje dokumente treba predati uz "GFI"
  5. Popunjavanje godišnjeg financijskog izvještaja za poduzetnike (obr. GFI-POD)
  6. Godišnji financijski izvještaj za banke i štedionice
  7. Godišnji financijski izvještaj društava za osiguranje
  8. Financijski izvještaj tvrtke u stečaju i likvidaciji
  9. Financijski izvještaj pri statusnim promjenama pripajanja i spajanja
  10. Kada se zakasni s predajom obrasca GFI
Hashtags:
#Računovodstvo