Raspored dobitka i pokrivanje gubitka u godišnjem obračunu za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2007
Članak:
Raspored dobitka i pokrivanje gubitka u godišnjem obračunu za 2006.
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Pred menadžerom računovodstva su završna knjiženja vezana za uporabu - raspored dobitka i pokrivanje gubitka, koja može provesti ako o tome postoji odluka skupštine društva. Kako je rok za predaju financijskih izvješća (GFI - POD) na FINA do 31. ožujka, a za Poreznu upravu do 30. travnja, potrebno je ubrzati donošenje ovih odluka kako bi se godišnji obračun mogao u potpunosti dovršiti. Odluke se u FINU mogu dostaviti i naknadno, a najkasnije do 30. rujna.U članku se navode detaljni računovodstveni postupci vezani za raspored dobitka i pokrivanje gubitka. O nekim pitanjima i ponuđenim rješenjima pročitajte u nastavku članka.
  1. Računovodstvena platforma
  2. Načini sprečavanja pojave gubitka u financijskim izvješćima
  3. Utvrđivanje i uporaba dobitka prema zakonima i internim aktima
  4. Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za d.o.o.
  5. Dokad se mora pokriti gubitak
  6. Računovodstveni postupci s dobitkom i gubitkom
  7. Porezno motrište uporabe i isplate čistog dobitka
  8. Predujmljivanje dobitka u 2006.
  9. Pokriće gubitka
Hashtags:
#Računovodstvo