Upravljanje i vođenje investicijskih projekata u graditeljstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2007
Članak:
Upravljanje i vođenje investicijskih projekata u graditeljstvu
Stranica:
85.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Vladimir KRTALIĆ, dipl. ing. građ.
Sažetak:
Temeljni preduvjet uspješne realizacije investicijskih projekata je njihova postupna realizacija po unaprijed definiranim fazama u kojima je nužno izvršiti niz planiranih aktivnosti za čije je izvršenje potrebno osigurati optimalno, a u iznimnim slučajevima minimalno vrijeme. Izvršenje svake faze treba opsežno analizirati, ocijeniti i njezino izvršenje prihvatiti, vratiti na ponovno izvršavanje ili odbiti. Tek nakon prihvaćanja prethodne faze dopušteno je početi s radom na sljedećoj fazi. Prihvaćenu fazu može mijenjati samo tijelo koje ju je prihvatilo. Materijale za donošenje zaključaka i odluka priprema voditelj investicijskog projekta sa suradnicima.
  1. Uvodne napomene
  2. Sudionici, priprema i organizacija investicijskih projekata
  3. Tijek provedbe investicijskog projekta
  4. Priprema izvođenja radova
  5. Izvođenje radova
  6. Završna faza
  7. Planiranje troškova investicijskog projekta
  8. Sastavljanje izvješća o statusu projekta
  9. Zaključak
  10. Prilozi
Hashtags:
#PoslovneFinancije