Trajanje poreznog nadzora

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2007
Članak:
Trajanje poreznog nadzora
Stranica:
110.
Autor/i:
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U postupovnim i ostalim zakonima koji uređuju poreznu problematiku nije točno i precizno propisano razdoblje u kojem se mora obaviti porezni nadzor. No, bez obzira na to što zakonima nije točno propisan rok obavljanja nadzora, to ne znači da je zakazala zakonska regulativa ili da je trajanje nadzora prepušteno volji inspektora. Zbog složenosti obavljanja poreznog nadzora zakonodavac je propisao osnovna načela provođenja poreznog postupka iz kojih se okvirno može procijeniti trajanje poreznog nadzora. Stoga je svrha članka ukazati da se iz osnovnih načela poreznog postupka može procijeniti trajanje poreznog nadzora.
  1. Uvod
  2. Zakonski okvir trajanja poreznog nadzora kod poreznog obveznika
  3. Vrste poreznog nadzora
  4. Čimbenici koji utječu na trajanje poreznog nadzora
  5. Dopunski zapisnik
  6. Odgovornost za trajanje poreznog nadzora
  7. Zaključak
Hashtags:
#OPZ, #Porezi