PDV u pristupu unutarnjem tržištu EU (2. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2007
Članak:
PDV u pristupu unutarnjem tržištu EU (2. dio)
Stranica:
117.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Marian-Raimund WAKOUNIG
Mr. sc. Ivica MLADINEO, dipl. oec.
Johanes Petar STIPSITS
Sažetak:
  1. Opći podatci o Europskoj uniji
  2. Pravo Zajednice
  3. Šesta smjernica o PDV-u od 17. svibnja 1977. (tzv. 6. smjernica EZ-a)
  4. Prijelazno pravilo o PDV-u od 1. siječnja 1993.
  5. Pravosuđe opće važnosti Europskoga suda pravde (ESP)
Hashtags:
#Porezi, #PoreziEU