Radni sporovi u sudskoj praksi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2007
Članak:
Radni sporovi u sudskoj praksi
Stranica:
146.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U procesu suđenja sudovi općenito, pa i u radnim sporovima, pri tumačenju odredaba zakonskih i drugih propisa daju smjernice ostalim subjektima koji primjenjuju radno pravo kako da to pravo što pravilnije protumače prije njegove primjene na konkretni slučaj. Tu posebnu ulogu ima Vrhovni sud Republike Hrvatske (VSRH) kao najviši sud u RH čija je jedna od najvažnijih zadaća ujednačavanje sudske prakse u državi. U nastavku dajemo prikaz triju odluka VSRH iz područja radnoga prava. Jedna se odnosi na naknadu plaće radniku, druga na opoziv predstavnika radnika u nadzornom odboru dioničkoga društva, a treća na uvjete za primjenu sankcije poništenja izbora za radničko vijeće.
  1. Plaće
  2. Temeljna ovlaštenja radničkoga vijeća
  3. Poništenje izbora za radničko vijeće
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo