Povrat doprinosa plaćenih iznad najviše godišnje osnovice za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2007
Članak:
Povrat doprinosa plaćenih iznad najviše godišnje osnovice za 2006.
Stranica:
160.
Autor/i:
Autor: Tomo ŠNAJDER
Sažetak:
Od 1. siječnja 2003. plaćanje obveznih doprinosa se obavlja u skladu sa Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/02. do 177/04. – dalje: Zakon), prema kojem se ograničava osnovica za plaćanje mirovinskog doprinosa na mjesečnoj i godišnjoj razini. Ako se dogodi da je osiguranik ili isplatitelj za osiguranika u kalendarskoj godini uplatio mirovinski doprinos na osnovicu koja premašuje najvišu godišnju osnovicu osiguranik, može zatražiti od Porezne uprave povrat preplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje uplaćenog na temelju generacijske solidarnosti - I. stup. Budući da se uplaćeni mirovinski doprinos smatra izdatkom osiguranika te smanjuje poreznu osnovicu, pri povratu doprinosa obračunava se i obustavlja porez na dohodak po stopi od 45%.O tome kako zatražiti povrat doprinosa za mirovinsko osiguranje pišemo u ovom članku.
  1. Uvodne pripomene
  2. Povrat doprinosa
  3. Postupak utvrđivanja prava na povrat i rješavanje po zahtjevu
  4. Utvrđivanje pripadajuće osnovice za pojedino razdoblje staža osiguranja
  5. Godišnji obračun za razdoblje kraće od godine dana
  6. Mogućnost ograničavanja plaćanja doprinosa za i. Stup tijekom godine
  7. Primjena najviše osnovice za plaćanje mirovinskog doprinosa u praksi
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #Mirovinsko, #ObveznaOsiguranja