RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Upis u registar obveznika PDV-a - poslovi vještačenja koje obavlja liječnik
 • Povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti
 • Obračun PDV-a u komisijskom poslu kad se primatelju dobra obračuna PDV po stopi od 0%
 • Obveznik PDV-a - obiteljski dom za starije i nemoćne
 • Obračun PDV-a po stopi od 0% na onkološke lijekove koji nisu na Listi lijekova HZZO-a
 • Naknada troškova dnevnica, prijevoza i smještaja od Tajništva pregovaračke skupine se ne oporezuje PDV-om
 • Obračun PDV-a na "inozemne" usluge - istraživanje tržišta, prevođenje
 • Upis u registar obveznika PDV-a - društvo d.o.o., registrirano za smještaj obitelji i pomoć i njegu u kući
 • Građanin nije poduzetnik - ne može izvoziti ili unositi dobra u slobodnu zonu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)