RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Olakšice za područja od posebne državne skrbi - pomorski agent, turistički izleti
  • Kamate na zajmove dioničara i članova društva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)