RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Načela za primanja člana uprave (čl. 247. ZTD-a)
  • Pripajanje društava - učinak (čl. 522. ZTD-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)