RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Pravo i porezi - 7.2006
 • Članak:Porezno pravo
 • Stranica:102.
 • Autor/i:

Sažetak:

  Obračunavanje investitoru završnih radova i ispostavljanje privremene situacije (čl. 2. ZOPDV)
 • Temelj za utvrđivanje činjenica u postupku porezne kontrole (čl. 142. ZUP)
 • Troškovi rušenja te uklanjanja urušene građevine i porezna osnovica (čl. 9. ZOPMPN)
 • Nekretnine koje će biti sagrađene na temelju ortačkog ugovora (čl. 4. ZOPMPN)
 • Porez na tvrtku poslovne jedinice pravne osobe (čl. 42. ZOFJLSIU)
 • Nedostatci kuće za odmor i plaćanje poreza (čl. 35. ZOFJLIRS)
 • Stečajni postupak kao zapreka provedbi ovrhe na imovini ovršenika (čl. 133. OPZ-a)
 • Zgrada koja se koristi za iznajmljivanje turistima (čl. 35. ZOFJLUIRS)
 • Isticanje prigovora prijeboja u poreznim stvarima (čl. 336. ZOO-a)
 • Zastara prava na utvrđivanje obveze poreza na promet nekretnina (čl. 90. OPZ-a
 • Osnovica poreza na promet nekretnina (čl. 9. ZOPNPN)
 • Godišnje prijave poreza na dohodak (čl. 40. ZOPND)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)