RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Pravo i porezi - 7.2006
 • Članak:Kazneno pravo
 • Stranica:106.
 • Autor/i:

Sažetak:

  Zakoniti dokaz
 • Odricanje od prava na žalbu
 • Kleveta
 • Valjanost sadržaja SMS poruka
 • Proizvodnja opojne droge

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)