RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Izdatci za školovanje i stručno usavršavanje obrtnika
 • Najam stambenih prostorija i PDV
 • Dijete kao uzdržavani član na poreznoj kartici poreznog obveznika
 • Doprinosi za obvezna osiguranja
 • Zaštita osobnih podataka
 • Neradni dani
 • Rad na određeno vrijeme i otpremnina
 • Plaća za rad na neradni dan
 • Snižavanje plaće promjenom kolektivnoga ugovora
 • Žalba i sudska nagodba
 • Tužba i prekid zastare
 • Produžetak roka za poduzimanje određene radnje u poreznom postupku
 • Odgovornost suputnika u vozilu
 • Ugovor o zakupu - otkaz zbog korištenja stvari suprotno ugovoru i neplaćanja zakupnine
 • Pravo HANFA-e na naplatu naknada i administrativnih pristojbi
 • Nestanak porezne obveze i utvrđivanje poreza na promet nekretnina
 • Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)