Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
57.
Autor/i:
Sažetak:
    Naknada za troškove službenih putovanja vježbenicima iz Francuske
  • Porezni obveznici koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu - samostalna djelatnost i isplaćena dividenda
  • Osobni odbitak za stambene potrebe - dva stambena kredita, odnosno kamate po namjenskim stambenim kreditima
  • Ugovor o autorskom honoraru - predavanje liječnika specijaliste
  • Povrat poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2005. - evidentiran porezni dug na računu 1406 kod isplatitelja dohotka
  • Obveza obračuna amortizacije i iskazivanje izdatka za samostalne djelatnosti
  • Priznavanje osobnog odbitka s osnove invalidnosti
  • Potvrde o cijeni karata za obavljeni službeni put - vjerodostojne isprave
Hashtags: