Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Stranica:
62.
Autor/i:
Sažetak:
    Nadležnost za postupanje po zahtjevima Financijske policije - prekršajni postupak u slučaju potvrde propisa kod posebnih poreza
Hashtags: