Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Stranica:
67.
Autor/i:
Sažetak:
    Uputa za izdavanje uvjerenja o statusu zemljišta na temelju dokumentacije prostora u svrhu uknjižbe prava vlasništva RH na poljoprivrednom zemljištu
  • Provedba Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade
  • Provedba čl. 129. Zakona o gradnji u postupku izdavanja rješenja o kategorizaciji kampa
  • Naplata upravnih pristojba u postupku izdavanja vodopravnih uvjeta
Hashtags: