Obvezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Obvezno pravo
Stranica:
78.
Autor/i:
Sažetak:
    Odgovornost za štetu od opasne stvari (čl. 173. ZOO-a)
  • Zastara tražbine naknade štete (čl. 376. ZOO-a)
Hashtags: