Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
80.
Autor/i:
Sažetak:
    Sudska nadležnost (čl. 40. ZTD-a)
  • Sazivanje glavne skupštine na zahtjev manjine (čl. 278. ZTD-a)
  • Istupanje člana iz društva s ograničenom odgovornošću (čl. 421. ZTD-a)
Hashtags: