Članarina HGK u 2022. godini (od oslobođenja za I. skupinu do obveze za II. i III. skupinu)

Datum: 04.01.2022, Utorak
Autor: I.P.

Prema novom Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori (Nar. nov., br. 144/21.) sva trgovačka društva ostaju članicama HGK-a, međutim većina članova Komore nema obvezu plaćanja članarine. Naime, prema čl. 32. navedenog Zakona članovi HGK-a iz I. skupine nemaju obvezu plaćanja članarine, ali mogu plaćati članarinu ako žele koristiti sve posebne usluge i proizvode HGK-a bez plaćanja. To znači da članice iz I. skupine neće biti zaduživane za članarinu kao što je to bilo u prijašnjim razdobljima. Napominjemo da ne postoji obveza predaje zahtjeva za oslobođenjem i sl. Članice iz I. skupine koje dobrovoljno žele plaćati članarinu o tome trebaju obavijestiti HGK.

Prema tome, plaćanje članarine HGK-u ostaje obvezno samo za članice iz II. i III. skupine.

Prema informacijama koje smo dobili iz HGK-a, na održanoj sjednici Skupštine HGK-a 21. prosinca 2021. utvrđene su visine članarina za 2022. godinu. Navedeno potvrđuje i objava na mrežnim stranicama HGK-a od 21. prosinca 2021. godine (dostupna na poveznici: https://www.hgk.hr/skupstina-podrzala-daljnju-transformaciju-hgk-u-fokusu-stvaranje-snaznog-i-otpornog-gospodarstva-najava). Nove vi­si­ne članarina navedene su u nastavku.

Tablica: Plaćanje članarine HGK-u u 2022. godini

Kriteriji (prema fin. izvješćima za 2020.)

I. skupina

(ne prelaze dva od tri kriterija)

II. skupina

(prelaze dva od tri kriterija za I. skupinu, a ne prelaze dva od tri sljedeća kriterija)

III. skupina

(prelaze dva od tri sljedeća kriterija)

Ukupna aktiva (u kn)

7.500.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

Ukupni prihodi (u kn)

15.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

Broj zaposlenih

50

250

250

Mjesečna članarina (u kn)

dobrovoljna članarina

1.083,00

3.973,00

prihodi do 7,5 mil. kn →

150,00

prihodi iznad 7,5 mil. kn → 300,00


Ako se članice iz I. skupine ipak odluče na plaćanje članarine, visina se utvrđuje prema visini prihoda. Za one članice koje su u 2020. godini ostvarile prihode do 7,5 mil. kn, mjesečna članarina iznosi 150,00 kn, a za one čiji su prihodi viši od 7,5 mil. kn, mjesečna članarina iznosi 300,00 kn.

Članarina dospijeva na naplatu do kraja mjeseca za tekući mjesec, a uplaćuje se na račun HR8510010051700052620.

Članice Komore koje se nalaze u stečajnom postupku mogu biti oslobođene od obveze plaćanja članarine, uz uvjet dostave Odluke o obustavi poslovanja stečajnog dužnika i pisanog zahtjeva za oslobađanjem od plaćanje članarine, koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje (stečajni upravitelj). Jednako tako, članice Hrvatske gospodarske komore za koje je pokrenut postupak likvidacije bit će oslobođene od plaćanja članarine, uz uvjet dostave Rješenja o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnoga trgovačkog suda, koje je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje (likvidator).

Povratak na vijesti