Članovi društva, članovi uprave i prokuristi

Klikni za kratki pregledNaslovnica knjige: Članovi društva, članovi uprave i prokuristi
Tiskano izdanje
50,17
Pravna, računovodstvena i porezna praksa
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, lipanj 2017.
Pripremila Skupina autora:  
Broj stranica:   392
Jezik:   hrvatski
Opis  

Ovaj će priručnik omogućiti lakše snalaženje i primjenu pravnih, računovodstvenih i poreznih propisa te propisa koji proizlaze iz socijalnih osiguranja, a odnose se na članove društva, članove uprave, izvršne direktore i prokuriste. Na jednom smo mjestu pokušali sažeti svu problematiku koja proizlazi iz navedenih propisa te na pregledan način dati praktičan prikaz odluka, ugovora i obrazaca koji prate pravne, računovodstvene i porezne obveze. Posebnu pozornost posvetili smo poreznim obvezama koje proizlaze iz poslovanja, rukovođenja te prava na isplatu raznih primitaka (kao što su udjeli u dobitku, porezni položaj privatnih troškova, pozajmice članovima društva, korištenje imovinom društva za privatne potrebe (automobili i dr.), nagrađivanje članova uprave i zaposlenika u dionicama, obveze koje proizlaze iz socijalnog osiguranja, troškovi nastali na službenom putu rukovodnih osoba, kapitalni primitci i dr.).

Klikom na KRATKI PREGLED pogledajte uvodnik i sadržaj knjige.