Definicija plaće

Datum: 14.02.2024, Srijeda
Klasa: 110-01/24-01/24
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Izmjenama i dopunama Zakona o radu Narodne novine br 93 14 127 17 98 19 i 151 22 64 23 Odluka Ustavnog suda RH dalje u tekstu Zakon redefiniran je institut plaće na način da je plaća definirana kao primitak radnika koji poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad u određenom mjesecu Detaljno uređenje pojma plaće i njene strukture objavljeno je u mišljenju objavljenom na stranicama Ministarstva rada mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politika te ga donosimo u cijelosti Radni odnos se zasniva ugovorom o radu To je ugovorni odnos koji se zasniva dvostrano obveznim ugovorom kao rezultatom suglasnosti volja ugovornih strana radnika i poslodavca o bitnim sastojcima ugovora o radu Između ostalih to je podatak o bruto plaći uključujući bruto iznos osnovne odnosno ugovorene plaće dodacima te ostalim primicima za obavljeni rad i razdobljima isplate tih i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa na koja radnik ima pravo uz mogućnost da se umjesto navedenog podatka uputi na neki drugi izvor prava odnosno na neki zakon drugi propis kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji ureduje ta pitanja Zakonom o radu Narodne novine br 93 14 127 17 98 19 151 22 64 23 Odluka Ustavnog suda RH plaća je definirana kao primitak radnika koji poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad u određenom mjesecu Poslodavac je dužan radniku obračunati i isplatiti plaću koju radnik ostvaruje prema propisanim utvrđenim ili ugovorenim osnovama odnosno mjerilima određenim posebnim propisom kolektivnim ugovorom ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja