Dnevnice za službena putovanja

Datum: 26.08.2019, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/18-01/2389
Davatelj: Porezna uprava

     Temeljem postavljenog upita u svezi načina obračuna dnevnica za službena putovanja sukladno članku 7. stavku 20. Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18 i 1/19) u slučajevima kada je službenik na službenom putu proveo:

- ukupno 108,5 sati od čega u inozemstvu 4 dana i 11,5 sati, a u tuzemstvu 1 sat

- ukupno 61 sat od čega u inozemstvu 55 sati, a u tuzemstvu 6 sati, odgovaramo u nastavku.

      Člankom 9. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16 i 106/18) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 21. ovoga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa, te primitke bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.

      Člankom 7. stavkom 2. r.br. 19. - 22. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18 i 1/19), propisano je da se u skladu s odredbama članka 9. stavka 1. točka 9. i 13. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju:

- dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od  12 sati dnevno do 170,00 kuna, a za službena putovanja u tuzemstvu koja traju više od 8, a manje od 12 sati dnevno do 85 kuna te 

- dnevnice za službeno putovanje u inozemstvu koje traje više od 12 sati dnevno do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna, a za službeno putovanje u inozemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna. 

     Člankom 7. stavkom 20. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je ako se jedan službeni put odnosi na put u tuzemstvo i inozemstvo, prvo se utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu, uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati provedenih na službenom putu. Ako je ukupno na putovanju osoba provela više od 8, odnosno više od 12 sati, a u inozemstvu manje od 8 sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica uzevši u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu.

      Pitanje isplata dnevnica za službena putovanja u inozemstvo uređena su Uredbom o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (Narodne novine, br. 50/92 i 73/93 – dalje u tekstu: Uredba) i Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Narodne novine, broj 8/06). 

      Člankom 9. Uredbe propisano je da ako se izdaci za službeno putovanje u inozemstvo obračunavaju dnevnicom, jedna dnevnica obračunava se za svaka 24 sata provedena na službenom putovanju u inozemstvu, a i za ostatak vremena duži od 12 sati. Za ostatak vremena od osam do 12 sati obračunava se pola dnevnice. 

      Slijedom navedenih odredbi propisa o porezu na dohodak kojima je između ostalog propisano da se u slučaju kada se jedan službeni put odnosi na put u tuzemstvo i inozemstvo, prvo utvrđuje pravo na inozemnu dnevnicu, a nakon toga pravo na tuzemnu dnevnicu (uzimajući u obzir ukupan broj dana/sati provedenih na službenom putu), mišljenja smo da:

• Službenik koji je na službenom putu ukupno provede 108,5 sati (24+24+24+24+12,5) od čega u inozemstvu 107,5 sati (24+24+24+24+11,5), a u tuzemstvu 1 sat, ostvaruje pravo na 5 dnevnica od čega 4 pune i pola inozemne dnevnice te pola tuzemne dnevnice. 

o za punu inozemnu dnevnicu potrebno provesti 24 sata na službenom putu – 4 pune ino dnevnice

o za preostalih 12,5 sati službenog puta službeniku se obračunava puna dnevnica budući je trajanje službenog puta više od 12 sati (11,5+1), a kako je od tih sati u inozemstvu proveo više od 8 sati i manje od 12 sati, točnije 11,5 sati, prvo se utvrđuje pravo na pola inozemne, a zatim se utvrđuje pripadajuća polovica tuzemne dnevnice. 

• Službenik koji na službenom putu ukupno provede 61 sat (24+24+13) od čega u inozemstvu 55 sati (24+24+7), a u tuzemstvu 6 sati, ostvaruje pravo 3 dnevnice od čega 2 inozemne i 1 tuzemnu dnevnicu.

o za punu inozemnu dnevnicu potrebno provesti 24 sata na službenom putu – 2 pune ino dnevnice

o za preostalih 13 sati službenog puta službeniku se obračunava puna dnevnica budući je trajanje službenog puta više od 12 sati (7+6), a kako je od tih sati u inozemstvu proveo manje od 8 sati, točnije 7 sati, nema pravo ni na pola inozemne, već se utvrđuje pripadajuća puna tuzemna dnevnica. 

Povratak na mišljenja