Dobrovoljna prijava inozemnih dohodaka

Datum: 05.01.2022, Srijeda
Autor: A.B.

Razmjenom podataka između Porezne uprave Republike Hrvatske i poreznih tijela drugih država o ostvarenim primicima hrvatskih rezidenata utvrđeno je da određeni broj građana nije ispunio svoju obvezu i prijavio inozemne primitke. U skladu s time, Porezna uprava poziva građane rezidente Republike Hrvatske koji su ostvarili inozemne dohotke (primjerice plaće, mirovine, drugi dohodak, kamate na štednju, dividende i dr.) u ovoj ili ranijim godinama, a do sada ih nisu prijavili Poreznoj upravi Republike Hrvatske da to učine prije primanja službenog poziva. Inozemni primitak je obvezan prijaviti u Republici Hrvatskoj neovisno o činjenici da je porez u inozemstvu već plaćen te neovisno o činjenici hoće li u Republici Hrvatskoj postojati obveza podmirivanja poreza na dohodak.

Fizičke osobe koje dobrovoljno prijave inozemne primitke bit će oslobođeni od kamata i prekršaja na nepravodobno plaćanje poreza i doprinosa te će se pri njihovom oporezivanju, bez obzira na razdoblje u kojem su primici ostvareni, primijeniti trenutno važeći propisi, a koji su znatno povoljniji:

  • uvećani osobni odbitci uz niže stope poreza na dohodak (10%, 20%, 30%) te prošireni porezni razred za primjenu stope od 20% (do 360.000,00 kn),
  • umanjenje poreznih obveza za 50% za umirovljenike po osnovi mirovine,
  • umanjenje poreznih obveza za 50% za potpomognuta područja I. skupine i Grad Vukovar,
  • umanjenje poreznih obveza za mlade po osnovi dohotka od nesamostalnog rada na dio porezne osnovice na koju se plaća porez po stopi od 20% (do 25 godina života za 100%, od 26 do 30 godina života za 50%) te
  • uz ukinuto oporezivanje dohotka od osiguranja.

U Dobrovoljnoj prijavi potrebno je iskazati primitke pojedinačno po godini, državama izvora prema Šifarniku država i različitim vrstama primitaka prema Šifarniku INO-DOH. Podaci vezani uz inozemne primitke iskazuju se u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan 31. prosinca godine u kojoj su isti ostvareni.

Više o tome moći ćete saznati na webinaru Prijava dohodaka ostvarenih iz inozemstva na obrascu INO-DOH koji će se održati 13. siječnja 2022. te pročitati u RRIF br. 2/22.

Povratak na vijesti