Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Datum: 28.10.2023, Subota
NN br. 128/2023

Dodatkom III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama mijenja se i dopunjuje Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 56/22., 127/22. i 58/23.) te se uređuju materijalna prava službenika i namještenika u javnim službama.

Nova osnovica od 947,18 € bruto primjenjuje se već na plaću za listopad 2023. godine, a ostala materijalna prava primjenjuju se od 25. listopada 2023. godine.

Detaljnije o promjenama može se pročitati u prilogu časopisa RRiF br. 12/23. – Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika.

Povratak na nove propise