RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Dodatak na plaću za posebneuvjete rada

Predmet: U svakom konkretnom slučaju treba utvrditi spadaju li poslovi, koje je stvarno obavljao radnik, u opis poslova za koje postoji pravo na dodatak na plaću za posebne uvjete rada.

Broj presude: Revr 2307/2015-2

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Međutim, prema pravnom shvaćanju ovoga suda, sam popis nije jedini dokaz kojim bi se utvrđivalo radi li neka osoba s izvorima opasnosti, odnosno je li izravno ili neizravno izložena izvorima opasnosti. Upravo je važno utvrditi koje je poslove faktično obavljao radnik te spadaju li isti u opis poslova za koje postoji pravo na dodatak na plaću zbog izravne ili neizravne izloženosti izvorima opasnosti.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)