Dodatak za rad na blagdan, nedjelju, prekovremeni i sl.

Datum: 05.10.2021, Utorak
Autor: A.B.

Prema odredbama propisa nije utvrđen jednoznačan pristup utvrđivanju plaće. Visina plaće se utvrđuje aktima poslodavaca koji uređuju prava radnika na visinu plaće. Tako se plaća može utvrditi u konkretnoj svoti, može se sastojati od nekoliko elemenata, može biti i promjenjiva a dio plaće se može isplaćivati u naravi. Ako je plaća promjenjiva može se sastojati od određenih elemenata:

  • osnovne plaće uvećana koeficijentima složenosti poslova,
  • dodataka na plaću,
  • o varijabilnog dijela (stimulacije).

Osnovna plaća radniku pripada za redovan rad odnosno za puno ili nepuno radno vrijeme te se ona uobičajeno još dodatno vrednuje ovisno o složenosti poslova koje radnik obavlja u vezi s svojim radnim mjestom (osnovna plaća za rad množi se koeficijentima složenosti poslova koji su propisani aktima koje je poslodavac obvezan primjenjivati).

Nadalje, Zakonom o radu su propisani samo neki od dodataka na plaću. Primjerice, poslodavac nedvojbeno u određenim slučajevima radniku treba isplatiti povećanu plaću i to ako radi u otežanim uvjetima, za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH (Nar. nov., br. 110/19.) određeno da se ne radi, za prekovremeni rad te za rad noću (čl. 94. Zakona o radu). Više o tome pročitajte u članku Naknada plaće na blagdan i drugi dodatci na plaću objavljenom u časopisu RRIF br. 10/21., str. 66.

Povratak na vijesti