Dodatci kolektivnim ugovorima u javnom području

Datum: 04.11.2022, Petak
Autor: N.D.

U jednoj od prethodnih vijesti na našim mrežnim stranicama objavili smo da Vlada RH dogovorila sa sindikatima iz javnog područja da je osnovica za obračun plaće počevši od plaće za listopad 2022. godine pa sve do prosinca 2022. godine 6.663,47 kn.

U Narodnim novinama br. 127/22. objavljeni su Dodatci I. odgovarajućim kolektivnim ugovorima koji osim objave te osnovice za obračun plaće donose i povećanje nekih materijalnih prava već za 2022. godinu. Tako će se za 2022. godinu za božićne blagdane isplatiti 1.750,00 kn, a za dar u prigodi dana Sv. Nikole 753,45 kune.

Detaljnije o svim promjenama pisati ćemo u proračunskom prilogu časopisu RRiF uz br. 12/22.

Povratak na vijesti