Dohodak iz inozemstva i isplate nerezidentima


Trajanje: 2 h 20 min
Datum: 10.06.2021

Cijena: 475,00 kn


Snimka webinara - Dohodak iz inozemstva i isplate nerezidentima

Porezni obveznici, rezidenti Republike Hrvatske primaju primitke iz inozemstva koji se najčešće odnose na primljene dividende ili primitke po osnovi drugih dohodaka. Ovisno o tome je li plaćen porez na dohodak u inozemstvu, porezni obveznici trebaju u RH podmiriti porez na dohodak. Nerezidenti u RH mogu ostvarivati primitke koji se isplaćuju oporezivo te je pri tome potrebno konzultirati odredbe Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. O čemu sve trebaju voditi brigu isplatitelji i porezni obveznici koji primaju primitke iz inozemstva, možete poslušati na ovoj snimci webinara.

Program:

Isplate koje tuzemni poduzetnici obavljaju nerezidentima
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, ovl. rač.

 • O čemu trebaju voditi brigu članovi uprave nerezidenti
 • Isplate dividende i udjela u dobitku nerezidentima
 • Na koji način i u kojim slučajevima treba konzultirati odredbe Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Kako utvrditi obvezu obračuna doprinosa kod primjene ugovora o socijalnom osiguranju
 • Isplate ugovora o dijelu, autorskih i umjetničkih naknada
 • Ishođenje OIB-a za nerezidente
 • Kako postupa isplatitelj kada u RH ne podmiruje nerezidentu javna davanja
 • Iskazivanje podataka u JOPPD-u

Primitci iz inozemstva poreznih obveznika u RH
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA

 • Postupci u slučaju primljenih dohodaka iz inozemstva
 • Obveza upisa u Registar poreznih obveznika
 • Obveza doprinosa i podnošenja JOPPD-a
 • Dostavljanje INO IZJAVE Poreznoj upravi
 • Primljeni drugi dohodci iz inozemstva (autorski honorari, umjetnički honorari, ugovor o djelu)
 • Primitci od dividendi i udjela u dobitku iz inozemstva
 • Primitci od kamata
 • Podnošenje Obrasca INO-DOH i utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 10. lipnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).