Dokazivanje primjene socijalnih kriterija


Predmet: Da bi se mogla vršiti usporedba u kojoj su mjeri kriteriji uzeti u obzir kod radnika koji su zadržani na radu, a za koje je tuženik ocijenio da su u odnosu na tužitelja (koji je utvrđen viškom) u prednosti, upravo je tužitelj trebao navesti radnike za koje drži da su neopravdano i nepravilno bili privilegirani te o kojem se to radniku ili radnicima radi.

Broj presude: Rev 573/2020-2, od 27. svibnja 2020., od 12.04.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Polazeći od toga da je tuženik u smislu odredbe članka 135 stavak 3 Zakona o radu Nar nov br 149 09 61 11 73 13 93 14 dalje ZR dokazao opravdan razlog za poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu a da tužitelj nije dokazao da je tuženik pri otkazivanju njegovog ugovora o radu postupio protivno odredbi članka 115 stavak 2 ZR a nižestupanjski sudovi zaključuju da je nedokazana paušalna tvrdnja tužbe da se tuženik pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu nije pridržavao kriterija iz članka 115 stavak 2 ZR a trajanje radnog odnosa starost obveze uzdržavanja koje terete tužitelja i dr Proturječnost o odlučnim činjenicama tužitelj nalazi u s jedne strane zaključku sudova da je teret dokaza postojanja opravdanog razloga za otkaz na tuženiku a s druge strane zaključku da tužitelj nije dokazao da se tuženik pri otkazivanju bodovanju usporednih radnika pridržavao propisanih kriterija Međutim revidentu valja ukazati da u situaciji kao što je ova kada je tuženik dokazao postojanje opravdanog razloga za poslovno uvjetovani otkaz reorganizacija rada uslijed nepovoljnih gospodarskih uvjeta i poslovnih poteškoća a kada je tužitelj iz donesene Odluke o racionalizaciji i reorganizaciji društva tuženika od 6 svibnja ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu