Dokazivanje radnog vremena


Predmet: U slučaju spora u svezi s radnim vremenom, ako poslodavac ne vodi evidenciju na propisani način, teret dokazivanja radnog vremena leži na poslodavcu. U takvom slučaju teret dokazivanja o radnom vremenu kojeg je radnik proveo na radu kod poslodavca, uključujući i prekovremeni rad, je na poslodavcu te je poslodavac obvezan dokazati da radnik u promatranom razdoblju nije radio prekovremeno.

Broj presude: Gž R-1716/2022-2, od 29. lipnja 2022., od 15.09.2022

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Sud prvog stupnja u bitnome je utvrdio da je tužitelj u utuženom razdoblju radio kao djelatna vojna osoba da je u tom razdoblju obavljao službene poslove i zadaće na terenu na način da je bio radno angažiran prekovremeno noću subotama nedjeljama blagdanima i u smjenama da iz suglasnih iskaza tužitelja i svjedoka F I koji je s tužiteljem radio na terenu čije iskaz je sud prihvatio proizlazi da je tužitelj u predmetnom razdoblju odradio prekovremene sate radnim danom se radilo od 07 00 do 19 00 sati subotom od 08 00 do 16 00 sati i nedjeljom od 08 00 do 12 00 sati da tuženica nije vodila precizne evidencije da je provedeno knjigovodstveno financijsko vještačenja po vještaku iz R d o o K i da je prema nalazu i mišljenju vještaka utvrđeno da tužitelju nije isplaćivana razlika bruto plaće za rad na terenu za utuženo razdoblje te je vještak razliku plaće iskazao u dvije varijante a izračun temeljem dokumentacije u spisu prekovremeni sati ostvareni radom na terenu umanjeni za korištene slobodne dane za ukupno manje evidentiranih 10 67 prekovremenih sati rada te 28 sati rada noću 14 sati rada subotom i 14 sati rada nedjeljom na terenu manje je isplaćen iznos od 1 708 94 kn ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu